Všeobecné obchodní podmínky

Název poskytovatele, adresa a IČO

 

  1. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a provávajícím produktů (služby uvedené na www.beauty-zone.cz  v provozovně kosmetického a solárního studia Kubíčkova 8 a Žarošická 24 a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů .

 

Provozovatel poskytuje kosmetické, solární a masážní  služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

 

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

 

  1. Objednávka služeb

 

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

 

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření. 

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

 

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vase ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření , v čase na který je objednán.

 

Dárkové poukaz

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu.  Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

 

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

 

 

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  1. a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
  2. b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
  3. c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
  4. d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

 

 

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

 

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do neděle. Jsme plátci DPH.

 

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

 

  1. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

  1. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.8.2017.

 

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem stránek www.beauty-zone.czcz je HANNAH Beauty Zone, podnikatel se sídlem Žarošická 24, Brno , IČO: 283 47684, 
provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 

 

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb. 

Provozovatel o uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje, datum narození, mobil

Jak s osobními údaji nakládáme:

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu .

 

Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho salonu.

Těšíme se na Vaši návštěvu HANNAH Beauty Zone

 

Letní otevírací doba

Kubíčkova 8, Brno - Bystrc

Po - Čt

9:00 - 20:00

Pá 

9:00 - 18:00

So 10:00 - 14:00

Ne 13:00 - 17:00

tel. 539 011 144

mob. 773 900 822

Skype: hannah.bystrc

pouze pro zprávy

bystrc(@)beauty-zone.cz

 

Žarošická 24, Brno - Vinohrady

Po - Čt

9:00 - 20:00

Pá 

9:00 - 18:00

So 

10:00 - 15:00

Ne

14:00 - 20:00

Svátky 14:00-20:00

tel. 530 330 192

mob. 774 039 018

Skype: hannah.vinohrady

pouze pro zprávy

vinohrady(@)beauty-zone.cz 

Novinky na EMAIL

Virtuální prohlídka